Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική


 

Βιβλιογραφία


 

Περιεχόμενα ύλης

Από Τραχανά, Κβαντομηχανική Ι

Περιεχόμενα ύλης

Εδάφια

Ερωτήσεις

Προβλήματα

Ακτινοβολία μέλανος σώματος
Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
Φαινόμενο Compton
Κεφ.1 Κεφ.1: 1-15 Κεφ.1: 4,7,9,11,12,15
Aτομικά φάσματα και Μοντέλο του Βohr
Υπόθεση de Broglie
Κεφ.2 Κεφ.2: 1-20 Κεφ.2: 1,5,8,9
Κβαντομηχανική - Εξίσωση Schrodinger Κεφ.3 (3.1-3.3) Κεφ.3: 1-20 Κεφ.3: 1,2,3,4
Αρχή Αβεβαιότητας Κεφ.4 (4.1-4.3) Κεφ.4: 1-20 Κεφ.4: 1,3,4
Τετραγωνικά δυναμικά I Κεφ.5 Κεφ.5: 1-10 Κεφ.5: 1,2,6
Τετραγωνικά δυναμικά II
Φαινόμενο σήραγγας
Κεφ. 6 Κεφ.6: 1-15 Κεφ.6: 1,2
Αρμονικός ταλαντωτής Κεφ. 7 (7.1-7.2) Κεφ.7: 1-15 Κεφ.7: 1,2,6
Άτομο Υδρογόνου I Κεφ. 8 Κεφ.8: 1-10 Κεφ.8: 1,2,3
Άτομο Υδρογόνου II Κεφ. 9 (9.1.4, 9.2.2, 9.2.3) Κεφ.9: 1-12 Κεφ.9: 1
Άτομο σε μαγνητικό πεδίο - Σπιν Κεφ. 10 (10.1-10.4) Κεφ.10: 1-20 Κεφ.10: 1,2,3
Άτομα: Περιοδικό σύστημα στοιχείων Κεφ. 11 (11.1-11.3) Κεφ.11: 1-20 Κεφ.11: 1,2,4,5
Μόρια - Μοριακοί δεσμοί
Μοριακά φάσματα
Κεφ. 12 Κεφ.12: 1-15 Κεφ.12: 1,2,5,6,11

 


Από Serway (βιβλίο ακαδ. έτους 2005-2006)

Περιεχόμενα ύλης

 

Εδάφια

 

Ερωτήσεις

Προβλήματα

Ακτινοβολία μέλανος Σώματος -

Κβάντωση ενέργειας

40.1

40: 1,2,22,25

40: 1,4,8,9,12,13,64

Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο -

Φαινόμενο Compton

40.2

40.3

40: 3,4,5,20

40: 9,10,19

40: 15,22,24,54

40: 26,34,62

Ατομικά φάσματα -
Aτομικό μοντέλο του Βohr

40.4 - 40.5

40: 11,13,17

40: 38,43,45,49,52

Κύματα και σωμάτια -

Αρχή της απροσδιοριστίας

41.1 - 41.3

41.4

41: 1,3,4,18

41: 5,6,10

41: 3,10,17

41: 19,22

Κβαντομηχανική -

Εξίσωση Schrödinger

41.5

41.6-41.8

41: 9,10,12

41: 13,14,17

41: 25,26,34

41: 38,41

Αρμονικός ταλαντωτής

41.10

41: 15,19

41: 46,48

Φαινόμενο σήραγγας - Μικροσκόπιο σάρωσης σήραγγας

41.9, Δοκίμιο σελ. 107

41: 11,16

41: 45,67

Το άτομο του Υδρογόνου

42.1-42.4

42: 1,2

42: 1,4,8

Κβαντικοί αριθμοί - Σπιν - Περιοδικός πίνακας

42.5-42.7

42: 3,6,15

42: 10,13,23,26

Μόρια - Mοριακοί δεσμοί

43.1-43.2

43: 1,16,19

43: 2,5,12

Στερεά - Ηλεκτρονική δομή - Ημιαγωγοί

43.4,43.6-43.7

43: 5,11,14,17

43: 16,20,22,24,26-30

 


 

Από R. Serway, C. Moses, C. Moyer (βιβλίο ακαδ. έτους 2004-2005)

Περιεχόμενα ύλης

Εδάφια

Ερωτήσεις

Προβλήματα

Ακτινοβολία μέλανος Σώματος Κβάντωση ενέργειας 2.2, 2.3, 2.4 Κεφ.2: 1, 8, 9, 11 Κεφ.2: 1, 4, 5, 15, 27, 28, 29
Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο 2.5 Κεφ.2: 2 Κεφ.2: 11, 12, 14, 19
Φαινόμενο Compton 2.6 Κεφ.2: 6 Κεφ.2: 16, 17, 25
Aτομικό μοντέλο του Βohr
(χωρίς το υστερόγραφο)
3.4 Κεφ.3: 1, 3 Κεφ.3: 1,2 5, 7, 13, 14
Κύματα και σωμάτια 4.1-4.2 Κεφ.4: 1, 3, 4 Κεφ.4: 3, 4, 10
Αρχή απροσδιοριστίας (όχι κυματοομάδες) 4.3-4.7 Κεφ.4: 5, 6 Κεφ.4: 14, 16
Κβαντομηχανική - Εξίσωση Schrodinger - Σωμάτιο σε κουτί 5.1, 5.3-5.4 Κεφ.5: 1, 2, 4, 10 Κεφ.5: 9, 10, 16, 23
Αρμονικός ταλαντωτής 5.6-5.7 Κεφ.5: 2, Κεφ.5: 28, 29, 30
Φαινόμενο σήραγγας
Μικροσκόπιο σάρωσης σήραγγας
6.1-6.2
Δοκίμιο Σελ. 214
Κεφ.6: 1, 2 Κεφ.6: 2, 5
Άτομο Υδρογόνου 7.3-7.4 Κεφ.7: 1, 2 Κεφ.7: 6, 7, 12, 15
Spin - Περιοδικός πίνακας 8.1-8.2, 8.6 Κεφ.8: 1 Κεφ.8: 5, 6, 8
Μόρια - Μοριακοί δεσμοί 11.1-11.3, 11.5 Κεφ.11: 1, 9 Κεφ.11: 2, 4, 5
Στερεά (μέταλλα, μονωτές, ημιαγωγοί και υπεραγωγοί) 12.5-12.7 Κεφ.12: 1, 3, 4, 13 Κεφ.12: 6, 7