ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ


Επιστροφή στην κεντρική σελίδα

Διαλέξεις/Σημειώσεις*

  1. Η Κβαντική θεωρία του φωτός (και σε μορφή pdf)
  2. Ο κυματοσωματιδιακός δυισμός της ύλης (και σε μορφή pdf)
  3. Κβαντομηχανική στη μία διάσταση
  4. Κβαντομηχανική στις τρεις διαστάσεις
  5. Laser
  6. Μόρια (και σε μορφή pdf)
  7. Στερεά (και σε μορφή pdf)
  8. Πυρηνική Φυσική
  9. Στοιχειώδη σωματίδια
 
 
Επιστροφή στην πρώτη σελίδα


Τα περισσότερα από τα σχήματα που χρησιμοποιούνται εδώ είναι ευγενική προσφορά του Kαθ. Λ. Ρεσβάνη